Jadąc codziennie rano do pracy
dziękuję Stwórcy, że dał mi szansę
wykonywania najpiękniejszego zawodu na świecie ...

Strona główna

Już drugą kadencję pełnię funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. Do biura Rzecznika wpływają skargi pacjentów, którzy uznali ze w trakcie diagnozowania i leczenia mogło dojść do popełnienia błędu medycznego. W poprzedniej kadencji prowadziłem aż 65 postępowań wyjaśniających. Cześć z nich niestety znalazła swój epilog w Sądzie Lekarskim.

All rgihts reserved by Jerzy Sieńko